domingo, 11 de octubre de 2015

ESTRATEXIAS PARA A NUMERACIÓN

Repasando a numeración

Chuvas de sumas, series aritméticas, ábacos, balanzas numéricas, xogos de memoria, descomposición de números, reloxos analóxicos e dixitais. . . Ata 30 actividades con distintos niveis coas que podes repasar o sistema de numeración decimal
 
Estratexias para a numeración

Este traballo é do profesor Juan García Moreno que ten a páxina de recursos didactmaticprimaria.com